Kyrklig begravning

En begravning i svenska kyrkans ordning sker oftast i en kyrka eller ett kapell, men kan ibland hållas på andra platser. Svenska kyrkan har en bestämd begravningsordning, som innefattar bland annat musik, psalmer, bön, bibelord och griftetal. Tillsammans med prästen diskuterar man vad man har för önskemål om musik och man får hjälp att hitta psalmer som passar. Prästen (och ibland även musikern) har det avgörande ordet i vad som får spelas och hur begravningen ska gå till, men det sker i största möjliga mån i enlighet med den avlidnes eller familjens önskan. Att streama musik vid en kyrklig begravning är inte längre tillåtet av upphovsrättsliga skäl, men köpt musik, som exempelvis cd-skivor eller musik köpt från iTunes, är okej. Vi hjälper er gärna att hitta musiken ni söker.

Som medlem i svenska kyrkan betalar man inget för hyra av kyrka/kapell, präst, musiker eller vaktmästare. Man betalar heller inget för en jordgrav med gravrätt, kremation eller minneslund. Önskar man däremot en askgravplats eller askgravlund tar kyrkan en särskild avgift för dessa.

Är man inte medlem i svenska kyrkan kan man i vissa fall få ha en kyrklig begravning ändå. Då betalar man arvode till kyrkan för präst, hyra av kyrka/kapell, musiker och vaktmästare.

Så kan en kyrklig begravningsordning se ut:

 • Inledningsmusik
 • Psalm
 • Griftetal
 • Bön
 • Överlåtelsen
 • Bibelläsning
 • Psalm
 • Begravningsbön
 • Herrens bön
 • Psalm
 • Avskedstagande
 • Slutbön
 • Välsignelsen
 • Avslutningsmusik