Tack för att du tar dig tid att läsa vår integritetspolicy.
Vi på Västerviks Begravningsbyrå värnar om din personliga integritet och strävar alltid efter att du ska känna dig trygg med vår hantering av dina personuppgifter genom säker hantering.

När du besöker vår webbplats, fyller i kontaktformulär etc. sparas dina uppgifter i syfte att vi ska kunna kontakta dig och tillhandahålla våra tjänster.
Ansvarig för uppgifterna är Västerviks Begravningsbyrå AB med organisationsnummer 556541-3217. Adress: Box 2103, 600 02 Norrköping.

Vad innebär vår integritetspolicy?

I vår integritetspolicy vill vi informera dig om hur vi behandlar dina personuppgifter samt hur vi använder oss av så kallade cookies.

Denna policy gäller för alla personuppgifter som samlas in i samband med att du:

  • Lämnar dina kontaktuppgifter och andra personuppgifter via personlig kontakt med oss
  • Fyller i dina kontaktuppgifter digitalt på någon av våra webbplatser
  • Besöker våra webbplatser

Definitioner

Personuppgift

All information om fysiska personer som är i livet, genom vilken dessa personer direkt eller indirekt kan identifieras. Sådan information är exempelvis namn, adress, e-postadress, telefonnummer. Observera att ett dödsbo, som är en juridisk person, och den avlidne inte omfattas av personuppgiftslagen.

Behandling av personuppgifter

Behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter, såsom insamling, registrering och lagring.

Kontaktformulär

På vår webbplats har vi kontaktformulär där du kan fylla i dina uppgifter. För att vi ska kunna hantera dina uppgifter behöver du acceptera vår integritetspolicy. Uppgifter sparas av oss i syfte av att kontakta dig, leverera beställda varor och tillhandahålla våra tjänster.

Cookie-filer

Om du lämnar en uppgift på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, din e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer. Detta är för din bekvämlighet för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du skriver en kommentar. Dessa cookie-filer gäller i ett år.

Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator. Du som besökare kan själv ställa in i din egen webbläsare om du vill tillåta att cookies lagras på din dator eller inte. Du kan även när som helst välja att ta bort sådan cookie-fil som har placerats i din dator.

Tänk på att vissa av våra tjänster kanske inte fungerar om du raderar eller inte tillåter cookies. Du kan läsa mer om cookies generellt på post- och telestyrelsens webbsida, www.pts.se.

Inbäddad innehåll från andra webbplatser

Artiklar på vår webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Dina rättigheter

Västerviks Begravningsbyrå strävar alltid efter att all den information som vi behandlar ska vara korrekt. Detta gäller givetvis även de personuppgifter vi samlar in. Om en uppgift trots det skulle vara fel korrigerar vi den omgående när vi fått informationen. Du har alltid rätt att ta del av de uppgifter som vi registrerat om dig. Dessutom kan du, enligt de lagstadgade villkoren, begära korrigering av felaktiga data eller begränsning av data.

Du kan också begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

Dataskyddsombud

Om du vill ta del av dessa uppgifter eller har andra frågor rörande vår behandling av personuppgifter ber vi dig kontakta vårt dataskyddsombud under följande adress:

Dataskyddsombud: Jonas Blomquist

Tel: 011-36 27 20

Postadress: Box 2103, 600 02 Norrköping

E-postadress: 

Du kan också alltid vända dig till datainspektionen www.datainspektionen.se för information om den nya dataskyddsförordningen.

Insamling av personuppgifter

Västerviks Begravningsbyrå erbjuder dig möjlighet att via våra webbplatser göra förfrågningar för produkter eller tjänster eller boka ett personligt möte för rådgivning gällande begravning, gravsten, minnesföremål eller juridik. Via våra webbplatser samlar vi in information om ditt namn samt uppgifter hur du kan bli kontaktad.

När du träffar oss i ett fysiskt möte behöver vi följande personuppgifter, för att vi ska kunna fullgöra vårt uppdrag mot dig som kund:

Namn, adress, telefonnummer, e-post samt personnummer.

Västerviks Begravningsbyrå behöver personnummer för att säkerställa beställarens identitet vid beställning av en begravning eller direktkremering.

När du fyller i en fritextruta i ett formulär på en av våra webbplatser, så använder vi den texten som en information till våra medarbetare inför ditt möte med oss. Vid ett uppdrag sparar vi den informationen tillsammans med övriga uppgifter vi har efterfrågat i vårt affärssystem fram tills att den rättsliga grunden upphör.

Västerviks Begravningsbyrås målsättning är att inte registrera känsliga personuppgifter såsom uppgift om etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa och sexualliv. Om du själv lämnar sådan information, till exempel i samband med att du planerar en begravning, vill ta del av en medlemsförmån, inför anmälan till en minnesstund att du har allergier och önskar viss kost, förutsätter vi att du vill att uppgifterna registreras hos oss.

Din kontaktinformation

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss, eller som vi samlar in från dig utifrån dina beställningar eller förfrågningar, kan vi också komma att samla in personuppgifter från någon annan (sk tredje part). De uppgifter vi samlar in från tredje part är följande:

  1. Uppgifter från Skatteverket för att säkerställa släktskap och kontrollera folkbokföringsadress.
  2. Uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärdighetsinstitut, banker eller upplysningsföretag.

Ändringar i integritetspolicyn

Västerviks Begravningsbyrå har rätt att när som helst ändra eller göra tillägg till Integritetspolicyn. Den senaste versionen av Intregritetspolicyn kommer alltid att finnas tillgänglig på webbsidan.