När ett dödsfall inträffat kan det vara svårt att finna kraft att göra något alls. Än mindre börja ordna med praktiska saker. Var ska man börja?

  • Kontakta SOS 112, som skickar en läkare eller sjuksköterska till platsen för att konstatera dödsfallet. Denne hjälper er sedan att kontakta den byrå som är kontrakterad att utföra bårtransporten.
  • Kontakta andra anhöriga som tidigt bör få veta om dödsfallet.
  • Kontakta begravningsbyrån för att boka tid och få en första kontakt. Det kan finnas frågor som kan vara skönt att få besvarade redan innan mötet på begravningsbyrån. Man kanske vill se den avlidna en gång till på bårhuset. Vi hjälper er.
  • Om det finns husdjur i bostaden måste dessa omgående omhändertas.

    Kontakta oss